صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اهمیت تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

مهم است که قطعات الکترونیکی هستند پشتیبانی قطعات است.

تخته مدار چاپی هستند ختم محصولات به طور کلی نام تعریف کمی هرج و مرج مانند کامپیوتر مادربرد، مادربرد، و نمی توان نام مدار اصلی تخته مدار است در, اما پس از ارزیابی صنعت هر دو مربوط به من نمی توان گفت همان همان، نیست. به عنوان مثال: چون قسمت مدارهای مجتمع در مدار نصب شده، ترتیب رسانه های خبری به او نام آی سی صفحه اما او به تخته مدار چاپی است. ما معمولا می گویند که برد مدار چاپی هیئت مدیره برهنه است-که هیچ مولفه در مدار وجود دارد.


یک جفت: توسعه از تخته مدار چاپی

بعدی: نه